ВИОЛЕТОВО СЪРЦЕ

С цел да поощряват социалната отговорност и да възпитават ценности у състезателите на клуба в тази насока, ръководители и треньори на БК Етър-49 се обединиха около обществена кауза-проект.
Великотърновският баскетболен клуб представя нова клубна дарителска кампания - "Виолетово сърце". Стартът на инициативата е вече даден.

В рамките на проекта всеки състезател/родител на състезател има ангажимент да дарява минималната сума от 5 лева месечно, което възлиза на 60 лева годишно по официалната банкова сметка на кампанията "Виолетово сърце“.
Събраните средства, след края на всяка спортно-състезателна година, ще бъдат дарявани на благотворителна кауза, която БК Етър-49 е избрал да бъде подпомогната. В този избор ще участват състезатели, треньори, родители и приятели на клуба.
Извън минималният ангажимент годишно, инициативата е отворена както за всеки желаещ да дари средства, така и за различни от минималната суми според желанията и възможностите на състезателите в клуба, и техните семейства.

Даренията могат да се осъществяват по банковата сметка на кампанията или на всяка каса на EASYPAY в страната.

Състезателите, регистрирани в различните възрастови групи на клуба не заплащат месечни такси и заниманията са напълно безплатни, като този модел на организация е приоритет на новото ръководство. Въпреки това клубът има за цел да поддържа общност около отборите, която е ангажирана и има отношение към политиката и визията на Етър - 49. Кампанията „Виолетово сърце“ е именно такъв механизъм.

Социалната отговорност, емпатията, изграждането на ценности и обществена принадлежност са сред заложените в мисията на клуба ценности.

Проектът „Виолетово сърце“ е напълно прозрачен и подотчетен, като резултатите, събраните суми и дарителските дейности ще бъдат публично оповестявани от ръководството на БК „Етър-49“.

Дарителска кампания „Виолетово сърце“ на БК Етър-49:
Получател: Баскетболен клуб „Етър-49“ (Сдружение)
Сметка/IBAN: BG61STSA93000028982495
Банка: ДСК
-
EASYPAY
Клиентски номер (КИН): 3719104904