БК Етър-49

Мото:

What is done with love is done well | Направеното с любов е направено добре.