БК Етър-49 изказва огромни благодарности за подкрепата и предоставената възможност за реализиране на идеите ни към партньорите

БК-Етър-49-изказва-огромни-благодарности-за-подкрепата-и-предоставената-възможност-за-реализиране-на-идеите-ни-към-партньоритеЕкипът на баскетболен клуб Етър-49 оставя зад гърба си първата година от 5 годишна стратегия, която е в основата на посоката, в която всички въвлечени вярват, че трябва да се движи баскетболният център на Велико Търново. Равносметката от свършената работа и постигнатите цели е само основата и подготовката за същинската част. В началото на 2023 година споделихме какво е свършено, като в последващите няколко месеца съумяхме да добавим още поводи за удовлетворние. 

ГРУПАТА АРКУС АРМАКО
Групата Аркус Армако е световен производител в областта на специалното производство. В обхвата на дейността на групата попадат производството и търговията на зелена енергия, финансова компания, хотелски комплекс, ски ризорт и др. 
АМЕРИКАНСИ КОЛЕЖ АРКУС
Американски Колеж Аркус ® е лицензирано учебно заведение с прогимназиален (V – VII клас) и гимназиален (VІІІ - ХІІ клас) етап на обучение.
Учебната програмата на училището е одобрена от МОН на Република България и се базира на строги академични стандарти, съчетани с високи очаквания за поведението на учениците, регламентирани в Правилника за вътрешния ред. Учебната програма и системата от извънкласни дейности подпомагат учениците за постигането на високо ниво на знания във всички научни области и за изграждането им като пълноценни личности и отговорни граждани.
www: https://ac-arcus.com/
СОФТУНИ
СофтУни е най-голямата и уважавана образователна IT институция в България, предоставяща обучение и кариерно съдействие в направленията софтуерно инженерство, дигитален маркетинг и дизайн.
Основана през 2013, СофтУни бързо се превръща в лидер на пазара, като днес е организатор на редица обучителни програми, безплатни курсове и семинари, събития и други образователни инициативи, които предоставят качествено образование на хиляди млади хора в България, в сферата на IT и дигиталните технологии.
СофтУни работи пряко с над 100 технологични компании и има активна общност от над 300 000.
www: https://softuni.bg/ 
ФОНДАЦИЯ ЛИБЕРТАРИАНСТВО
Фондация „Либертарианство“ вярва, че всеки човек има правото да развива себе си, за да бъде независим, а не да разчита на обществени подаяния. Ние вярваме, че самоинициативата на човек е възможна единствено там, където царува свободата. А имаме ли самоинициатива, имаме и прогрес.
Фондация „Либертарианство“ има за цел да популяризира либертарианските принципи в обществото на България. Фондация „Либертарианство“ иска да покаже на хората чрез своите дейности, че свободата ни е това, което трябва да защитим, защото никой индивид не трябва да жертва своето благо в името на обществото – да жертваш себе си не е социална справедливост.
Фондация „Либертарианство“ има за цел да покаже на хората, че трябва ревностно да защитават своята лична свобода, тъй като тя е тяхното единствено средство към развитието!
www: https://libertarianstvo.org/