Американски колеж АРКУС подкрепя визията за развитие на БК Етър-49

Американски-колеж-АРКУС-подкрепя-визията-за-развитие-на-БК-Етър-49

Американският колеж ‚Аркус‘ застава до баскетболния клуб на Велико Търново – Етър - 49, като съмишленик и партньор в изпълнение на стратегическите цели, които новото ръководство на клуба заложи при изготвяне на плана си за развитите на школата.

Екипът на Етър-49 поддържа визия за развитието на подрастващите състезатели в среда, която поощрява образованието, непрекъснатото личностно развитие на спортиста, както и израстването на баскетболния терен и извън него. В стратегията на клуба силно е заложена политика, в която състезателите в отборите и практикуващите баскетболната игра имат достъп до знания, дейности и канали за подпомагане на тяхното развитие, като баскетболът и учението вървят „ръка за ръка“.

С влизането в партньорство с АК АРКУС, клубът прави огромна крачка към реализиране на образователно-прогресивните стратегически цели и предоставя възможности.

Състезателите на БК Етър - 49, които са официално картотекирани към клуба имат възможност да получат 20 % отстъпка от целия курс на обучение в колежа, ако положат успешно приемния изпит на колежа, а за ученици, имащи интерес да запишат паралелка дуално обучение ‚машинен техник‘ обучението е изцяло безплатно (8-12 клас).

Партньорството предвижда и организиране на съвместни събития, както и ползване на базата на американски колеж АРКУС за целите на баскетболния клуб.

"Това е първа и огромна крачка за нас, като клуб, в посоката, в която искаме да вървим съобразно споделената визия на всички въвлечени в каузата- Етър-49. Желанието ни е да градим среда, в която фокусът не е само баскетбол, но и многопрофилно изграждане на личности, ориентирани и с акцент върху знание, прогрес и образование. Не всички деца, които са в школата или ще преминат през нея, ще се реализират баскетболно, но мислим, че можем да допринесем за това да имат възможности, познания и ценностна система Всъщност това е заложено в мисията, визията и ценностите на клуба. Партньори от калибъра на американския колеж АРКУС са богатство, а достъпът до ресурсите и наложениет стандарти, които предлагат са изключителнно ценни.
Вренето ще покаже дали начинанието ни ще  е успешно и до колко."
– споделиха от ръководството на БК Етър - 49.

 


За Американски колеж АРКУС:

Американски Колеж Аркус ® е лицензирано учебно заведение с прогимназиален (V – VII клас) и гимназиален (VІІІ - ХІІ клас)  етап на обучение.
Учебната програмата на училището е одобрена от МОН на Република България и се базира на строги академични стандарти, съчетани с високи очаквания за поведението на учениците, регламентирани в Правилника за вътрешния ред. Учебната програма и системата от извънкласни дейности подпомагат учениците за постигането на високо ниво на знания във всички научни области и за изграждането им като пълноценни личности и отговорни граждани.
www: https://ac-arcus.com/